Monday, May 31, 2010

Ceramah Isu Pendidikan, Ekonomi dan Survival Orang Melayu

17/5/2010(Khamis) - Saya diundang oleh BTN Kedah untuk memberi ceramah kepada pelajar-pelajar Sekolah Agama seluruh negeri Kedah. Ceramah yang diberikan berkisar kepada isu pendidikan, ekonomi dan survival orang Melayu. Saya menekankan tentang kepentingan pendidikan dan ilmu dalam menentukan kejayaan dan survival bangsa Melayu. Tidak ada senjata yang lebih bekesan bagi mengubah nasib diri, keluarga dan bangsa selain dari pendidikan, sejarah telah membuktikan nasib orang Melayu telah berubah berbanding dengan kedudukannya sebelum negara mencapai kemerdekaan dulu melalui dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada pendidikan anak bangsa.

No comments: