Saturday, April 30, 2011

HARI PERHIMPUNAN PETANI, PENTERNAK DAN NELAYAN 2011 BERSAMA PERDANA MENTERI

Sebagai Ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Pertubuhan Peladang, saya mendapat jemputan untuk menghadiri program di atas pada 23 April bertempat MAEPS, Serdang (Tapak MAHA). Dalam majlis ini, YAB Perdana Menteri juga telah melancarkan KOR Tani, di mana ahli-ahlinya terdiri daripada agensi-agensi di bawah Kementerian Dan Industri Asas Tani.

No comments: