Tuesday, April 19, 2011

SIDANG DEWAN UNDANGAN NEGERI MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI KEDAH KE-12

Sidang DUN kali ini berlangsung pada 4 April. Sepertimana biasa, sidang pada bulan April dan Ogos hanyalah berlangsung tidak lebih dari dua jam. Kecuali sidang DUN Bajet yang berlangsung pada bulan November di mana ia mengambil masa tiga hari termasuk separuh hari acara perasmian oleh KDYMM Tuanku Sultan. Jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain, sidang DUN Negeri Kedah adalah yang paling pendek. Sidang DUN negeri Pulau Pinang berlangsung lebih 10 hari. Begitu juga dengan negeri Selangor dan negeri Johor. Negeri-negeri yang lain, sidang DUN mereka berlangsung sekurang-kurangnya 2-3 hari. Kerana tempoh masa yang pendek, kebanyakan Ahli-Ahli DUN tidak mempunyai peluang untuk soalan mulut mereka dijawab oleh pihak EXCO Kerajaan yang terbabit. Namun kali ini, hanya 4 soalan mulut sahaja yang dapat dijawab. Ia beerti, berpuluh-puluh lagi soalan mulut hanya dijawab secara bertulis.

Ini antara soalan yang dikemukakan kali ini ialah tentang isu penghantaran balik pelajar-pelajar Kedah di Mesir. Dalam jawapannya, YAB Menteri Besar telah menyebut ia seperti 'beruk naik nyok, naik diupah tapi turun tak dibayar'. Maksud beliau ialah Kerajaan Persekutuan hanya membawa pulang semasa krisis politik Mesir memuncak, tetapi Kerajaan Negeri terpaksa menanggung kos penghantaran balik ke Mesir. Ramai Ahli-Ahli DUN BN bangun memprotes kenyataan YAB MB tersebut. Kita berasa aneh tentang jawapannya kerana sebelum ini beliau sendiri berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas keprihatinan.Dan Kerajaan Pusat juga memaksa mana-mana Kerajaan Negeri untuk menghantar balik pelajar-pelajar mereka ke Mesir, termasuk Kedah. Tapi, Kerajaan negeri Kedah yang mengaku untuk menanggung kos sehingga mengadakan majlis besar-besaran. Jikalau Kerajaan Negeri tak mampu nak menanggung kos, kita yakin Kerajaan Persekutuan akan mengambil tanggungjawab berkenaan. Saya berpeluang untuk mengemukakan soalan tambahan ke-2 bagi soalan mulut no.4. Saya menanyakan tentang hasrat Kerajaan hendak menjadikan Kedah sebagai 'Belanda Timur' di mana sektor pertanian akan dimajukan bagi menghasilkan produk pertanian untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Selepas lebih dari tiga tahun menerajui Kerajaan Negeri, apakah kemajuan yang dicapai dalam merealisasikan hasrat ini. Apa yang diperhatikan ialah kebanyakan projek-projek pertanian yang dilaksanakan adalah atas peruntukan Kerajaan Persekutuan melalui agensi-agensi berkaitan seperti MADA, Jabatan Pertanian, Risda, Lembaga Nenas Malaysia, FELCRA, MARDI dan lain-lain lagi.


No comments: